Wrotycz pospolity (kwiat)

SKU: KW0000867

Kwiat wrotyczu pospolitego (Tanaceti flos)

Informacje dodatkowe

Zapach

Swoisty

Smak

Nieokreślony

Numer partii

20221215

Data minimalnej trwalosci (shelf life) (MM/YY)

12/24

Metoda zbioru

Dziki zbiór

Kraj pochodzenia

Spoza UE (Ukraina)

Rodzaj zbioru

Mechaniczny

Metoda suszenia

Mechaniczny (suszarnia)

Metoda oczyszczania

Mechaniczne

Detektor metali

Brak danych

GMO

Nie dotyczy

Promieniowanie X-RAY

Brak danych

Pestycydy

Brak danych