Ślaz dziki (kwiat)

SKU: KW0001971

Kwiat ślazu dzikiego (malwy dzikiej) (Malva sylvestris)

Informacje dodatkowe

Opis surowca

Części roślin suszone, zdrowe, suche, barwa charakterystyczna dla rodzaju wyrobu.

Zapach

Swoisty

Smak

Nieokreślony

Numer partii

20221103

Data minimalnej trwalosci (shelf life) (MM/YY)

11/24

Metoda zbioru

Uprawa

Kraj pochodzenia

UE (Polska)

Rodzaj zbioru

Manualny

Metoda suszenia

Mechaniczny (suszarnia)

Metoda oczyszczania

Manualne

Detektor metali

Brak danych

GMO

Nie dotyczy

Promieniowanie X-RAY

Brak danych

Pestycydy

Brak danych