Porost islandzki

SKU: IN000217

Porost islandzki (płucnica islandzka) (Lichen islandicus)

Informacje dodatkowe

Zapach

Swoisty

Smak

Nieokreślony

Numer partii

20230118

Data minimalnej trwalosci (shelf life) (MM/YY)

01/25

Metoda zbioru

Dziki zbiór

Kraj pochodzenia

Spoza UE (Ukraina)

Rodzaj zbioru

Manualny

Metoda suszenia

Mechaniczny (suszarnia)

Metoda oczyszczania

Manualne

Detektor metali

Brak danych

GMO

Nie dotyczy

Promieniowanie X-RAY

Brak danych

Pestycydy

Brak danych