Olsza (olcha) kora

SKU: IN0002211

Informacje dodatkowe

Opis surowca

Części roślin suszone, zdrowe, suche, barwa charakterystyczna dla rodzaju wyrobu.

Zapach

Swoisty

Smak

Nieokreślony

Numer partii

XxXxXxXxX

Data minimalnej trwalosci (shelf life) (MM/YY)

00/00

Metoda zbioru

Dziki zbiór

Kraj pochodzenia

Spoza UE

Rodzaj zbioru

Mechaniczny

Metoda suszenia

Mechaniczny (suszarnia)

Metoda oczyszczania

Mechaniczne

Detektor metali

Brak danych

GMO

Nie dotyczy

Promieniowanie X-RAY

Brak danych

Pestycydy

Brak danych